Με τον όρο “φλεβίτιδα”, δηλώνεται ιατρικά η ύπαρξη φλεγμονής στις φλέβες.

Η πλέον συνήθης αιτία είναι η θρόμβωση, δηλαδή ο σχηματισμός θρόμβου μέσα στη φλέβα που προκαλεί αντιδραστικά φλεγμονή μέσα και γύρω από αυτήν (“θρομβοφλεβίτιδα”).

Οι κιρσοί από την άλλη  αποτελούν διατεταμένες φλέβες στα πόδια που δεν μπορούν να απομακρύνουν το αίμα από μέσα τους λόγω της φλεβικής ανεπάρκειας.

Όσο οι κιρσοί δεν έχουν πάθει θρόμβωση, δεν φλεγμαίνουν.

Έτσι φλεβίτιδα (ή θρομβοφλεβίτιδα) θα πρέπει να χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην οποία οι φλέβες είναι θρομβωμένες.

More Articles

  • Φλεβική ανεπάρκεια

    Με τον όρο φλεβική ανεπάρκεια περιγράφουμε την κατάσταση που το φλεβικό δίκτυο των κάτω άκρων αδυνατεί να επιστρέψει το αίμα προς την καρδία.