Ως κιρσοί ορίζονται τα διατεταμένα φλεβικά στελέχη των κάτω άκρων και το συνηθέστερο αίτιό τους αποτελεί η ανεπάρκεια του φλεβικού δικτύου. Αποτελούν μια πολύ συχνή πάθηση, με κύριο αίτιο να είναι η φλεβική – βαλβιδική ανεπάρκεια του επιπολής φλεβικού δικτύου, της μείζονος ή ελάσσονος σαφηνούς φλέβας.  Υπολογίζεται ότι το 25% του πληθυσμού πάσχει από κιρσούς και περίπου το 5% αυτών θα οδηγηθούν σε φλεβική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (CEAP 6) .

More Articles

  • Φλεβική ανεπάρκεια

    Με τον όρο φλεβική ανεπάρκεια περιγράφουμε την κατάσταση που το φλεβικό δίκτυο των κάτω άκρων αδυνατεί να επιστρέψει το αίμα προς την καρδία.

Ως κιρσοί ορίζονται τα διατεταμένα φλεβικά στελέχη των κάτω άκρων και το συνηθέστερο αίτιό τους αποτελεί η ανεπάρκεια του φλεβικού δικτύου. Αποτελούν μια πολύ συχνή πάθηση, με κύριο αίτιο να είναι η φλεβική – βαλβιδική ανεπάρκεια του επιπολής φλεβικού δικτύου, της μείζονος ή ελάσσονος σαφηνούς φλέβας.  Υπολογίζεται ότι το 25% του πληθυσμού πάσχει από κιρσούς και περίπου το 5% αυτών θα οδηγηθούν σε φλεβική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (CEAP 6) .

More Articles

  • Φλεβική ανεπάρκεια

    Με τον όρο φλεβική ανεπάρκεια περιγράφουμε την κατάσταση που το φλεβικό δίκτυο των κάτω άκρων αδυνατεί να επιστρέψει το αίμα προς την καρδία.