ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
08.00 - 09.00
ΙΑΤΡΕΙΟ
08.30 - 13.00
ΙΑΤΡΕΙΟ
08.30 - 13.00
Vasileios K. Koukounas MD, PhD Interventional Radiologist
09.00 - 10.00
ΙΑΤΡΕΙΟ
09.00 - 14.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
ΙΑΤΡΕΙΟ
16.30 - 21.30
ΙΑΤΡΕΙΟ
16.30 - 21.30
ΙΑΤΡΕΙΟ
16.30 - 21.30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the department name to get additional info

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
08.00 - 09.00
ΙΑΤΡΕΙΟ
08.30 - 13.00
ΙΑΤΡΕΙΟ
08.30 - 13.00
Vasileios K. Koukounas MD, PhD Interventional Radiologist
09.00 - 10.00
ΙΑΤΡΕΙΟ
09.00 - 14.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
ΙΑΤΡΕΙΟ
16.30 - 21.30
ΙΑΤΡΕΙΟ
16.30 - 21.30
ΙΑΤΡΕΙΟ
16.30 - 21.30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the department name to get additional info

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ