Κιρσοί

Ως κιρσοί ορίζονται τα διατεταμένα φλεβικά στελέχη των κάτω άκρων και το συνηθέστερο αίτιό τους αποτελεί η ανεπάρκεια του φλεβικού δικτύου. Αποτελούν μια πολύ συχνή πάθηση, με κύριο αίτιο να είναι η φλεβική – βαλβιδική ανεπάρκεια του επιπολής φλεβικού δικτύου, της μείζονος ή ελάσσονος σαφηνούς φλέβας.  Υπολογίζεται ότι το 25% του πληθυσμού πάσχει από κιρσούς και περίπου το 5% αυτών θα οδηγηθούν σε φλεβική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (CEAP 6) .

More Articles

  • Φλεβική ανεπάρκεια

    Με τον όρο φλεβική ανεπάρκεια περιγράφουμε την κατάσταση που το φλεβικό δίκτυο των κάτω άκρων αδυνατεί να επιστρέψει το αίμα προς την καρδία.